Lista aktualności

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POŻEGNANIE WAKACJI

Muzyczne pożegnanie wakacji to nasza propozycja na nadchodzący weekend.

2017-08-19 09:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie nr WFB. 6220.8.25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dotyczy  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonych nr ew. 72/2 w miejscowości Szańków, gm. Łosice.

2017-08-18 15:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L211 ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, która wprowadza zmiany w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF m.in. na terytorium Polski. (gmina Korczew Powiat Siedlce – gmina Platerów powiat Łosice – obszar zagrożenia strefa niebieska). Proszę o dystrybucję ww. informacji- w szczególności na terenie powiatu siedleckiego i łosickiego

2017-08-17 14:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rekompensaty dla rolników - program bioasekuracji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2015 roku wypłaca rekompensaty posiadaczom zwierząt za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) przez okres objęty programem bioasekuracji, tj. do końca 2018 roku.

2017-08-10 11:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Rozporządzenie Nr 11/2017 PLW w Łosicach

Rozporządzenie Nr 11/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii wprowadza obszar zagrożony wystąpieniem ASF w miejscowościach Krasna i Waśkowólka w gminie Huszew. 

2017-08-10 11:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

SANITARNY ODSTRZAŁ DZIKÓW - ROZPORZĄDZENIE PLW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał Rozporządzenie Nr 10/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego.  

2017-08-09 15:40 przez Małgorzata Wojcieszuk