Aktualności

DOPOSAŻENIE GABINETÓW PIELĘGNIARSKICH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

2017-11-29 09:43 przez Patryk Klauziński

Na wniosek Burmistrza Miasta  i Gminy Łosice  Wojewoda Mazowiecki przyznał środki finansowe przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej znajdujących się w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Łosice . Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1774) doposażone w sprzęt i aparaturę medyczną zostały następujące szkoły:

-Szkoła Podstawowa nr  1 w Łosicach;

-Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Łosicach;

-Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach.

Szkoły otrzymały dofinansowanie w wysokości  17  197,00 zł.

Wróć