Preferencje podatkowe

PREFERENCJE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W MIEŚCIE I GMINIE ŁOSICE

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/84/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Łosice obowiązują najniższe stawki podatku od środków transportowych, jakie mogły być uchwalone przez Radę Miasta i Gminy uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. poz.1029).

Miasto i Gmina Łosice znalazły się na 11 miejscu w Rankingu stu gmin przyjaznych transportowi opracowanym przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/83/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą Nr XXIII/164/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. wprowadziła również zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice. Ze zwolnień mogą korzystać podatnicy realizujący nowe inwestycje oraz zwiększający zatrudnienie w związku z tymi inwestycjami.