Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIA

2018-10-10 15:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia nr GNiOŚ.6220.8.5.2018, GNiOŚ.6220.8.10.2018 oraz GNiOŚ.6220.8.11.2018 dotyczą   przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

Wróć