Władze Miasta i Gminy

Burmistrz
Mariusz Kucewicz

Zastępca Burmistrza
Włodzimierz Nowotniak

Skarbnik
Małgorzata Łaska
tel. wew. 27

Sekretariat tel. 83 357 35 42 wew. 21