Zrewitalizowany Zalew Łosicki

Ścieżka pieszo - rowerowa, niewielka plaża, podest pływający, zewnętrzna siłownia, wypożyczalnia rowerów i kajaków oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią. To główne atrakcje, na terenie okalającym łosicki zalew. Ten kompleks stał się rekreacyjnym centrum Miasta i Gminy  Łosice i ciągle się rozwija. Nowością jest ścieżka edukacyjna „Środowisko wodne” i ciąg spacerowy łączący ścieżkę pieszo - rowerową z ulicą Myśliwską. 

Zalew Łosicki
Panorama Łosic z lotu ptaka - link do wirtualnego spaceru po mieście

JA W INTERNECIE - PROGRAM SZKOLENIOWY DLA DOROSŁYCH

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Aktualności

Zawiadomienie GNiOŚ.6220.5.5.2019 z dnia 13.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty.

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.7.89.2018 dotyczące zawiadomienia stron postępowania, że załatwienie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty.

20 maja o godzinie 14:30, odbędzie się IX  Sesja rady Miasta i Gminy Łosice. 

Przydatne linki