Archiwum

Styczeń 2019

Obwieszczenia

Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia raportu nr GNiOŚ.6220.8.58.2018 oraz Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.8.59.2018 z 22-01-2018 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-01-22 15:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosickie Kolędowanie za nami.

20 stycznia w kościele pw. Trójcy Świętej w Łosicach, odbył się koncert z cyklu Łosickie Kolędowanie.

2019-01-22 08:51 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.10.34.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.10.34.2018 z 21-01-2019 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2.

2019-01-21 15:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

O ziołach w kuchni - spotkanie w Zakrzu

„Zioła jako element poprawy walorów smakowych i zdrowotnych żywności” to temat spotkania, które odbyło się 17 stycznia w świetlicy wiejskiej w Zakrzu.

2019-01-18 15:15 przez Dorota Kalinowska

NABÓR W GARNIZONIE SIEDLCE

Dowództwo 18 Dywizji Zmechanizowanej  prowadzi nabór do służby zawodowej w garnizonie Siedlce. Pierwsze kwalifikacje do służby odbędą się w dniach 22-23.01.2019 r. Stawiennictwo godz. 08.30, Siedlce ul. Składowa 39

2019-01-18 12:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE NR GNiOŚ. 6220.8.54.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.54.2018 z 15-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

2019-01-17 11:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

Kalendarium statystycznych badań ankietowych 2019

Publikacja Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. 

2019-01-17 11:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosickie Kolędowanie

W najbliższą niedzielę (20 stycznia) o godzinie 19:00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Łosicach odbędzie się koncert z cyklu Łosickie Kolędowanie.

2019-01-17 10:00 przez Dorota Kalinowska

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - SPORT 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 ), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

2019-01-15 10:19 przez Małgorzata Wojcieszuk

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - KULTURA 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

2019-01-15 09:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

UWAGA NA OBLODZENIE!

Ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości wystąpienia na terenie powiatu łosickiego oblodzenia wydane przez IGMW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Przewiduje się, że oblodzenie może wystąpić dzisiaj 14 stycznia 2019 r. w godz. od 11.00 do 17.00.

2019-01-14 10:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

2019-01-11 11:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

Dwie statuetki "Top Regionu" dla Łosic.

Dwie statuetki "Top Regionu" , życzenia dla Ordynariusza Siedleckiego i występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej. Łosice znalazły się w gronie liderów regionu, podczas noworocznego spotkania samorządowców, polityków, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie.

2019-01-11 08:58 przez Dorota Kalinowska

Terminy wyborów organów sołeckich i osiedlowych

W dniach od 16 stycznia do 12 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych oraz rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych, zgodnie z załączonym harmonogramem. 

2019-01-10 15:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.75.2018

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.75.2018 z 09-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice. 

2019-01-10 13:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

TWÓJ e-PIT. WAŻNA INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

Urząd Skarbowy w Łosicach informuje, że ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) wprowadzony zostaje m.in. obowiązek udostępnienia podatnikom z dniem 15 lutego następującego po roku podatkowym za pośrednictwem portalu podatkowego zeznań podatkowych, uwzględniających w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i w przypadku podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 będą miały zastosowanie już do rozliczeń za 2018 r.

2019-01-10 08:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ulicami Łosic przeszedł Orszak Trzech Króli

Już po raz drugi w uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.

2019-01-08 11:19 przez Dorota Kalinowska

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.10.27.2018 z dni 04-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2.

2019-01-07 15:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIA

Obwieszczenia nr nr GNiOŚ. 6220.8.47.2018, GNiOŚ. 6220.8.49.2018, GNiOŚ.6220.8.50.2018 i GNiOŚ. 6220.8.52.2018 z 04-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-01-07 15:44 przez Małgorzata Wojcieszuk

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. w zakresie „Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

2019-01-04 15:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

Otwarty konkurs ofert - KULTURA 2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

2019-01-04 14:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wspólny projekt OSP i KGW Łuzki

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

2019-01-03 11:04 przez Dorota Kalinowska

II Łosicki Orszak Trzech Króli

6 stycznia, ulicami naszego miasta przejdzie II Łosicki Orszak Trzech Króli.

2019-01-02 12:39 przez Dorota Kalinowska