Archiwum

Marzec 2019

Ogłoszenie o wyborze partnera projektu

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

2019-03-19 14:34 przez Administrator

UWAGA NA SILNY WIATR

IMiGW PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km w porywach miejscami do ok. 80 km od w godz. od 00:00 do 13.00 16 marca br. 

2019-03-15 15:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie kulinarne

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach wraz z partnerami projektu Miastem i Gminą Łosice oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Niemojkach zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice do udziału w bezpłatnym szkoleniu  TRADYCYJNA KUCHNIA POLSKA SZANSĄ NA OSOBISTY ROZWÓJ ZAWODOWY.

2019-03-15 14:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

UWAŻAJ NA KLESZCZE

Informacja o kleszczach i możliwości ubiegania się o świadczenia z KRUS przekazana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach. 

2019-03-15 13:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew z wizytą w Łosicach

13 marca Łosice odwiedzili Radni Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.

2019-03-15 09:36 przez Dorota Kalinowska

Poświatowska we wspomnieniach i listach

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice i Biblioteka Pedagogiczna w Łosicach zapraszają na spotkanie autorskie z biografistyką Mariolą Pryzwan w ramach cyklu "Z ciekawymi ludźmi...".

2019-03-15 09:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.3.2.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.3.2.2019 z 12-03-2019 r.  dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

2019-03-13 15:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.78.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.78.2018 z 12 marca 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

2019-03-13 15:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Wiosenne wypalanie traw jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym oraz niebezpiecznym, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu lub grzywny (art. 131 pkt. 12 ustawy  o ochronie przyrody).

2019-03-12 10:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

Informacja o konkursie na budowę placów zabaw, ogłoszonym przez spółkę NIVEA

2019-03-12 08:57 przez Administrator

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.76.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.76.2018 z 11-03-2019 r. o złożeniu uzupełnienia raportu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-03-11 17:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

Nabór na kurs samoobrony.

Nabór na kurs samoobrony dla kobiet potrwa do 15 marca.

2019-03-11 15:59 przez Dorota Kalinowska

Łosicki Dzień Kobiet

10 marca w Łosickim Domu Kultury odbył się Dzień Kobiet.

2019-03-11 15:12 przez Dorota Kalinowska

Kurs samoobrony dla kobiet

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, zaprasza mieszkanki do udziału w kursie samoobrony.

2019-03-08 15:48 przez Dorota Kalinowska

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w VII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice która odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.30.

 

2019-03-08 15:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej

7 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łosice, odbył się miejsko - gminny etap Konkursu Wiedzy Pożarniczej.

2019-03-08 12:32 przez Dorota Kalinowska

16. edycja Otwartego Turnieju Tańca Nowoczesnego

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na 16. edycję Otwartego Turnieju Tańca Nowoczesnego!

2019-03-08 09:51 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŁOSICKI JARMARK WIELKANOCNY 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników, rękodzielników do udziału w V Łosickim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się w 13 kwietnia 2019 r. od godziny 10:00 do 16:00 w Łosickim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 4.

2019-03-08 09:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz nieruchomości gruntowych

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

2019-03-07 15:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem - 1./2. stopień - godz. 17.00, 23.00 i 5.00 5 marca 2019 r. 

2019-03-04 17:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE NR GNiOŚ.6220.11.30.2018

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr GNiOŚ.6220.11.30.2018 z 04-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie do 150.000 szt. = do 600 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.66/2 w miejscowości Szańków, gmina Łosice ”.

2019-03-04 17:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosicki Bieg Żołnierzy Wyklętych 2019

3 marca 2019 r. kolejny Łosiczanie oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym, włączając się w ogólnopolski Bieg Tropem Wilczym. Dystans 1963 m, nawiązujący do daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka ps. „Lalek”, pokonało 73 biegaczy i 28 chodziarzy.

2019-03-04 11:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Złote Gody

28 lutego w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur , 20 par z Miasta i Gminy Łosice świętowało Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

2019-03-01 17:30 przez Dorota Kalinowska

WYKAZ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Czerwonego Krzyża stanowiącej własność gminy Łosice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3457 o pow. 0,0436 ha.

2019-03-01 17:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE GNiOŚ. 6220.8.74.2018

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.74.2018 z 28-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-03-01 16:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

Gminna Olimpiada dla kobiet w Zakrzu

27 lutego w świetlicy wiejskiej w Zakrzu odbył się gminny etap „Olimpiady wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekologii”. 

2019-03-01 09:33 przez Dorota Kalinowska