Lista aktualności

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1452 - ASF

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5708)

Pliki w załączeniu

 

2016-10-03 17:00 przez Patryk Klauziński

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

Informacje w załączonych plikach

2016-10-03 15:51 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą położonych w obrębie Rudnik w gminie Łosice".

2016-10-03 15:44 przez Patryk Klauziński

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach

2016-09-28 17:53 przez Patryk Klauziński

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (na zastępstwo)

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (na zastępstwo)

Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo Budżetowym

2016-09-28 15:54 przez Patryk Klauziński

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zarządzenie nr RMiG.120.61.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 września 2016r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2016-09-28 12:45 przez Patryk Klauziński