Lista aktualności

ANKIETA DLA ROLNIKÓW I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wsparcia w uzyskiwaniu dotacji na działania rolno-środowiskowe. Ankiety zostaną wykorzystane w przygotowaniu projektu naukowo-badawczego, którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług dla rolnictwa. 

2016-08-01 15:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

POKOLORUJMY PLAC PRZY ŁOSICKIM TCDK

Już jutro o godz. 10.00 w ramach Wakacji z ŁDK wspólne malowanie kredą. Zapraszamy całe rodziny.

2016-07-31 17:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu kurników z infrastrukturą towarzyszącą do hodowli indyków” na działkach nr ew. 219/1, 220/1, 221/1, 222/2 w miejscowości Nowosielec.

2016-07-28 11:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

RAZEM BEZPIECZNIEJ - JESZCZE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Informacja o uruchomieniu naboru przez Urzędy Wojewódzkie projektów do dofinansowania z rezerwy celowej w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2016 roku.

2016-07-27 13:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice kieruje zapytanie ofertowe na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice”.

2016-07-26 14:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŁOSICKI PROGRAM REWITALIZACJI

Miasto i Gmina Łosice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla
Miasta i Gminy Łosice".

2016-07-25 14:39 przez Małgorzata Wojcieszuk