Lista aktualności

Kalendarium statystycznych badań ankietowych 2019

Publikacja Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. 

2019-01-17 11:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosickie Kolędowanie

W najbliższą niedzielę (20 stycznia) o godzinie 19:00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Łosicach odbędzie się koncert z cyklu Łosickie Kolędowanie.

2019-01-17 10:00 przez Dorota Kalinowska

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - SPORT 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 ), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

2019-01-15 10:19 przez Małgorzata Wojcieszuk

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - KULTURA 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

2019-01-15 09:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

UWAGA NA OBLODZENIE!

Ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości wystąpienia na terenie powiatu łosickiego oblodzenia wydane przez IGMW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Przewiduje się, że oblodzenie może wystąpić dzisiaj 14 stycznia 2019 r. w godz. od 11.00 do 17.00.

2019-01-14 10:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

2019-01-11 11:34 przez Małgorzata Wojcieszuk