Lista aktualności

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.3.2.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.3.2.2019 z 12-03-2019 r.  dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

2019-03-13 15:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.78.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.78.2018 z 12 marca 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

2019-03-13 15:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Wiosenne wypalanie traw jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym oraz niebezpiecznym, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu lub grzywny (art. 131 pkt. 12 ustawy  o ochronie przyrody).

2019-03-12 10:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

Informacja o konkursie na budowę placów zabaw, ogłoszonym przez spółkę NIVEA

2019-03-12 08:57 przez Administrator

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.76.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.8.76.2018 z 11-03-2019 r. o złożeniu uzupełnienia raportu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-03-11 17:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

Nabór na kurs samoobrony.

Nabór na kurs samoobrony dla kobiet potrwa do 15 marca.

2019-03-11 15:59 przez Dorota Kalinowska