Lista aktualności

Dwie statuetki "Top Regionu" dla Łosic.

Dwie statuetki "Top Regionu" , życzenia dla Ordynariusza Siedleckiego i występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej. Łosice znalazły się w gronie liderów regionu, podczas noworocznego spotkania samorządowców, polityków, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie.

2019-01-11 08:58 przez Dorota Kalinowska

Terminy wyborów organów sołeckich i osiedlowych

W dniach od 16 stycznia do 12 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych oraz rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych, zgodnie z załączonym harmonogramem. 

2019-01-10 15:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.75.2018

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.75.2018 z 09-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice. 

2019-01-10 13:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

TWÓJ e-PIT. WAŻNA INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

Urząd Skarbowy w Łosicach informuje, że ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) wprowadzony zostaje m.in. obowiązek udostępnienia podatnikom z dniem 15 lutego następującego po roku podatkowym za pośrednictwem portalu podatkowego zeznań podatkowych, uwzględniających w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i w przypadku podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 będą miały zastosowanie już do rozliczeń za 2018 r.

2019-01-10 08:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ulicami Łosic przeszedł Orszak Trzech Króli

Już po raz drugi w uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.

2019-01-08 11:19 przez Dorota Kalinowska

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.10.27.2018 z dni 04-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2.

2019-01-07 15:59 przez Małgorzata Wojcieszuk