Lista aktualności

OBWIESZCZENIA

Obwieszczenia nr nr GNiOŚ. 6220.8.47.2018, GNiOŚ. 6220.8.49.2018, GNiOŚ.6220.8.50.2018 i GNiOŚ. 6220.8.52.2018 z 04-01-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-01-07 15:44 przez Małgorzata Wojcieszuk

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. w zakresie „Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

2019-01-04 15:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

Otwarty konkurs ofert - KULTURA 2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

2019-01-04 14:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wspólny projekt OSP i KGW Łuzki

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

2019-01-03 11:04 przez Dorota Kalinowska

II Łosicki Orszak Trzech Króli

6 stycznia, ulicami naszego miasta przejdzie II Łosicki Orszak Trzech Króli.

2019-01-02 12:39 przez Dorota Kalinowska

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W 2019 ROKU

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru śmieci na terenie Miasta i Gminy Łosice w 2019 r. 

2018-12-31 10:23 przez Małgorzata Wojcieszuk