Lista aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowych

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

2019-03-07 15:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem - 1./2. stopień - godz. 17.00, 23.00 i 5.00 5 marca 2019 r. 

2019-03-04 17:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE NR GNiOŚ.6220.11.30.2018

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr GNiOŚ.6220.11.30.2018 z 04-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie do 150.000 szt. = do 600 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.66/2 w miejscowości Szańków, gmina Łosice ”.

2019-03-04 17:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosicki Bieg Żołnierzy Wyklętych 2019

3 marca 2019 r. kolejny Łosiczanie oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym, włączając się w ogólnopolski Bieg Tropem Wilczym. Dystans 1963 m, nawiązujący do daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka ps. „Lalek”, pokonało 73 biegaczy i 28 chodziarzy.

2019-03-04 11:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Złote Gody

28 lutego w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur , 20 par z Miasta i Gminy Łosice świętowało Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

2019-03-01 17:30 przez Dorota Kalinowska

WYKAZ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Czerwonego Krzyża stanowiącej własność gminy Łosice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3457 o pow. 0,0436 ha.

2019-03-01 17:13 przez Małgorzata Wojcieszuk