Lista aktualności

OBWIESZCZENIE GNiOŚ. 6220.8.74.2018

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.74.2018 z 28-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-03-01 16:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

Gminna Olimpiada dla kobiet w Zakrzu

27 lutego w świetlicy wiejskiej w Zakrzu odbył się gminny etap „Olimpiady wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekologii”. 

2019-03-01 09:33 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.73.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.73.2018 z 27-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

2019-02-28 13:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie - Program ograniczenia niskiej emisji

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o możliwości zapoznania się z ww. Programem ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Łosice na lata 2018-2028” w terminie 21 dni tj. od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r., oraz możliwości składania uwag i wniosków w ww. terminie, w siedzibie urzędu Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice  pok. 16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 900-1700, wtorek- piątek w godz. 730-1530.

2019-02-27 17:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW NA KULTURĘ I SPORT 2019

26 lutego 2019 r. zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie  współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

2019-02-27 10:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie Nr GNiOŚ. 6220.8.70.2018

Obwieszczenie Nr GNiOŚ. 6220.8.70.2018 z dnia 25-02-2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”. 

2019-02-26 15:54 przez Małgorzata Wojcieszuk