M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja powoływana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Obecnie, w skład Komisji wchodzi 7 osób, w tym:
Beata Jerzman – przewodnicząca Komisji,
Agata Magdziak- sekretarz Komisji.

Komisja przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w każdy czwartek w godz. 16.00-17.30. Komisja prowadzi sprawy wyłącznie wobec osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice.