aktualności

OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI Z GRADEM

IMGW-PIB prognozuje wystąpienie burz z opadani deszczu oraz porywami wiatru, miejscami grad - 29 lipca br w godz. 12.00-24.00. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. 

2019-07-29 11:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

Dni Łosic 2019 - Znakomita frekwencja i dobra zabawa

Promocją albumu „Łosiczan Portret Własny” w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur, rozpoczęliśmy tegoroczne świętowanie Dni Łosic.

2019-07-26 14:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

WZNOWIENIE/WYZNACZENIE PUNKTÓW/ZNAKÓW GRANICZNYCH

Informacja dot. czynności wznowienia/wyznaczenia punktów/znaków granicznych drogi krajowej DK 19. 

2019-07-25 17:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.8.131.2018

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.131.2018 z 24.07.2019 r. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”. 

2019-07-25 16:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

GRAD - WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 21 lipca 2019 r. - grad i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska informuję, iż w terminie do dnia 29 lipca 2019 r. można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych.

2019-07-23 10:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.3.23.2019 z 22.07.2019 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr GNiOŚ.6220.3.23.2019 z 22.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

2019-07-23 10:32 przez Małgorzata Wojcieszuk