aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

2020-08-13 18:09 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz zespołu dworsko-parkowego w Toporowie

Wykaz zespołu dworsko-parkowego położonego w Toporowie, stanowiącego własność Gminy Łosice przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu.

2020-08-12 16:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

BUDOWA NOWEJ DROGI I MOSTU W CIĄGU MYŚLIWSKIEJ

12 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o z Węgrowa.  

2020-08-12 15:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

HARMONOGRAM DYŻURU APTEK

Aktualny harmonogram dyżurów aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego obowiązujący od sierpnia do grudnia 2020 r. 

2020-08-12 14:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, Ministerstwo Klimatu od 15 maja br. uprościło zasady Programu CZYSTE POWIETRZE.

2020-08-12 14:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dobowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego oraz komunikaty: hydrologiczny i opadowy. 

2020-08-11 13:39 przez Małgorzata Wojcieszuk