aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i  upowszechniania kultury fizycznej  oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2016.

2016-02-08 12:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

FERIE Z ŁDK I PILNA WIADOMOŚĆ DLA ŁASUCHÓW

Kochani,

o tym, że trwają ferie, nie będziemy Wam przypominać, ale o tym, że można je spędzić fajnie i kreatywnie – już tak.  

2016-02-03 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu

Na prośbę Fundacji alter eko, realizującej projekt "Kontrola obywatelska wdrażania zapisów "ustawy śmieciowej", w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, publikujemy Raport  „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu”.

2016-02-03 10:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Obowiązkowa lektura Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

2016-02-03 08:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

konkurs grantowy Równać Szanse

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, działających na rzecz młodzieży.

2016-02-03 08:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA, KOLĘDA.... W NIEMOJKACH

W niedzielę 31 stycznia 2016 r. w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Niemojkach odbyło się wspólne kolędowanie.

2016-02-01 13:07 przez Małgorzata Wojcieszuk