aktualności

Informacje w sprawie ASF

Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach oraz Apel Mazowieckiego Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii

2016-09-13 13:41 przez Patryk Klauziński

TRWAJĄ BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA JEZIORKU

W  związku z pojawieniem się  na w dniu 9 września 2016r. na łosickim zbiorniku wodnym podejrzanej substancji, powiadomiona Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Łosicach dokonała oględzin  i pobrała próbki wody oraz sprawdziła PH substancji, której odczyn był obojętny.

2016-09-12 17:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

2016-09-07 15:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

22 września 2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej  Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. M. Asłanowicza 2 odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną zagadnienia istotne dla przedstawicieli sektora pozarządowego działających w województwie mazowieckim.

2016-09-07 15:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W SPRAWIE REWITALIZACJI

Serdecznie zapraszamy radnych, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne instytucje na spotkanie informacyjne dotyczące prowadzonego procesu Rewitalizacji w Mieście i Gminie Łosice. 

Szczegóły na plakacie. 

2016-09-06 15:12 przez Małgorzata Wojcieszuk