aktualności

O UBOJU ZWIERZĄT I O AFRYKAŃSKIM POMORZE ŚWIŃ

Materiały informacyjne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach dotyczą uboju zwierząt na użytek własny oraz wymagań jakie muszą spełniać gospodarstwa, z których zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są wprowadzane na rynek. 

2016-08-11 14:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

spotkanie w sprawie AFRYKAŃSKIEGO pomoru świń

Zainteresowanych rolników zapraszamy na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łosicach.

2016-08-10 10:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 6,84 ha, w granicach udokumentowanego złoża piasku ze żwirem „Artych” kat. C1” na działce nr ewid. 626, obręb Zakrze w miejscowości Zakrze, gm. Łosice”.

2016-08-09 15:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

REMONT ULIC: MAJORA ZENONA, 11 LISTOPADA I SOKOŁOWSKIEJ

Zaczynamy od wodociągów kanalizacji.

2016-08-09 15:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia

Informacja dotyczy opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 r.

2016-08-09 15:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

WAŻNA I PILNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łosice zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Ukrainą do przesłania zgłoszenia do 9 sierpnia br. na adres losice750@interia.pl.

2016-08-08 15:25 przez Małgorzata Wojcieszuk