aktualności

XI ZJAZD Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

21 maja 2016 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Łosicach.

2016-05-23 15:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

TANECZNE SHOW PRZEDSZKOLAKÓW

Ta impreza nie mogła się nie udać!

2016-05-20 13:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE

17 maja 2016 roku na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2044W od drogi Niemojki-Łysów-Dąbrowa-Korczew na odcinku Zakrze-Niemojki na działkach o nr ew. 680 obręb Zakrze i o nr ew. 775 obręb Niemojki”.

2016-05-19 11:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

SOLARY - WYDŁUŻONY TERMIN NA ZŁOŻENIE UMÓW I DOKONANIE WPŁAT

Informujemy, że na prośby mieszkańców wydłużono termin na dostarczenie umowy użyczenia i umowy na opracowanie dokumentacji, oraz na dokonanie wpłaty na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 20.05.2016 roku.

2016-05-19 10:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.

2016-05-18 13:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

III spotkanie z cyklu VITO exTrEAM: Robert "Robb" Maciąg

Podróżuje i pisze od 1997 roku. Odwiedził ponad 20 krajów i znalazł tam setki przyjaciół i dobrych znajomych. Propaguje naiwną ideę, że „świat jest pełen dobrych ludzi”.

2016-05-18 12:20 przez Małgorzata Wojcieszuk