aktualności

Zawiadomienie GNiOŚ.6220.5.5.2019 z dnia 13.05.2019 r.

Zawiadomienie GNiOŚ.6220.5.5.2019 z dnia 13.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty.

2019-05-14 11:36 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.7.89.2018 z dnia 13.05.2019 r.

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.7.89.2018 dotyczące zawiadomienia stron postępowania, że załatwienie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

2019-05-14 10:12 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.5.10.2019 z dnia 13.05.2019 r.

Obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty.

2019-05-14 09:01 przez Dorota Kalinowska

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

20 maja o godzinie 14:30, odbędzie się IX  Sesja rady Miasta i Gminy Łosice. 

2019-05-10 13:26 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.9.54.2018 r.

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO. Dotyczy rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych w miejscowości Niemojki.

2019-05-09 13:13 przez Dorota Kalinowska

Konkurs Recytatorski dla dzieci - trwają zgłoszenia!

Do 15 maja potrwają zgłoszenia do Miejsko – Gminnych eliminacji XXXVI KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

2019-05-09 12:52 przez Dorota Kalinowska