aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach

2016-09-28 17:53 przez Patryk Klauziński

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (na zastępstwo)

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (na zastępstwo)

Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo Budżetowym

2016-09-28 15:54 przez Patryk Klauziński

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zarządzenie nr RMiG.120.61.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 września 2016r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2016-09-28 12:45 przez Patryk Klauziński

Zapraszamy na odsłonięcie pomnika

2016-09-27 21:28 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu kurników z infrastrukturą towarzyszącą do hodowli indyków” na działkach nr ew. 219/1, 220/1, 221/1, 222/2 w miejscowości Nowosielec, gmina Łosice.

2016-09-27 08:33 przez Patryk Klauziński

60-lecie Koła Łowieckiego "WOLA" WARSZAWA

W sobotę 17 września 2016 r. odbył się Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego Nr 79 "WOLA" WARSZAWA z siedzibą w Rudniku 37.

2016-09-26 17:18 przez Patryk Klauziński