aktualności

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

22 września 2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej  Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. M. Asłanowicza 2 odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną zagadnienia istotne dla przedstawicieli sektora pozarządowego działających w województwie mazowieckim.

2016-09-07 15:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W SPRAWIE REWITALIZACJI

Serdecznie zapraszamy radnych, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne instytucje na spotkanie informacyjne dotyczące prowadzonego procesu Rewitalizacji w Mieście i Gminie Łosice. 

Szczegóły na plakacie. 

2016-09-06 15:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

W ŁOSICACH TEŻ CZYTANO QUO VADIS

W sobotę 3 września w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka odbyło się po raz piąty (ale w Łosicach po raz pierwszy) Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej.

 
2016-09-05 16:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

JESZCZE MOŻEMY WYPEŁNIĆ ANKIETY

Jeszcze do 7 września czekamy na wypełnione przez Państwa ankiety w ramach konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice.

2016-09-05 14:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice - 2016 r.

Informacja na temat dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2016-09-05 10:05 przez Patryk Klauziński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA UZGADNIAJĄCEGO REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE.

2016-09-03 14:03 przez Małgorzata Wojcieszuk