aktualności

ZAPROSZENIE NA WIECZÓR CHWAŁY

Serdecznie zapraszamy na IV Łosicki Wieczór Chwały, który odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca o godz. 19.00  w Parku im. Aleksandra Jagiellończyka. 

2019-06-19 09:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie nr GNiOŚ. 6220.3.21.2019

Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ. 6220.3.21.2019 z 18.06.2019 r. dot. inwestycji polegającej na „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

2019-06-18 12:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.10.70.2018

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.10.70.2018 o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z 18.06.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2".

2019-06-18 12:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.9.64.2018

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ.6220.9.64.2018 z 18.06.2019 r.  dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych w miejscowości Niemojki gm. Łosice".

2019-06-18 12:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie na XI sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XI sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
Rozpoczęcie - godzina 12 ⁰⁰

2019-06-17 17:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rozpoczeły się prace na Kolejowej i Nowej.

Rozpoczęły się prace przy modernizacji sieci kanalizacyjnej na ulicach – Kolejowej i Nowej.

2019-06-14 13:45 przez Dorota Kalinowska