aktualności

OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI Z GRADEM

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje na terenie powiatu łosickiego wystąpienie burz z opadami deszczu. Miejscami możliwy grad.  

2019-06-06 15:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wędkarski Dzień Dziecka.

Drugiego czerwca nad zalewem odbyły się Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

2019-06-06 12:45 przez Dorota Kalinowska

Postępują prace budowlane w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Przebudowa Przedszkola samorządowego Nr 2 w Łosicach to jedno z ważniejszych zadań realizowanych przez samorząd Miasta i Gminy Łosice. Intensywne prace rozpoczęły się na początku marca 2019 r.

2019-06-04 11:38 przez Dorota Kalinowska

OBWIESZCZENIA

Obwieszczenia nr GNiOŚ.6220.7.91.2018 i GNiOŚ.6220.7.92.2018 z 31.05.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

2019-06-03 16:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.3.2019 z dnia 31.05.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Inwestorów reprezentowanych przez Pełnomocnika – Pana Jacka Piechockiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu użytkowania 4 budynków inwentarskich, na potrzeby chowu brojlerów kurzych na dz. nr ewid. 11, 12, 13 i 14 w m. Woźniki, gm. Miasto i Gmina Łosice, powiat łosicki”.

2019-06-03 14:49 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.8.2019 z 31.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu użytkowania 4 budynków inwentarskich, na potrzeby chowu brojlerów kurzych na dz. nr ewid. 11, 12, 13 i 14 w m. Woźniki, gm. Miasto i Gmina Łosice, powiat łosicki”.

2019-05-31 15:46 przez Dorota Kalinowska