Aktualności

Miasto i powiat utworzą spółdzielnię socjalną

2018-06-07 10:57 przez Dorota Kalinowska

6 czerwca w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur podpisano deklarację przystąpienia do Lokalnego Partnerstwa. Owocem działań w ramach partnerstwa ma być utworzenie przez Miasto i Gminę Łosice oraz powiat łosicki spółdzielni socjalnej. Zatrudnionych w niej będzie około 10 osób mających trudności na lokalnym rynku pracy. Ich zadaniem będzie wykonywanie prac porządkowych i drobnych robót budowlanych. Spółdzielnia zostanie zarejestrowana jeszcze w tym roku. Zaplanowano również stworzenie modelu tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych.

 Deklarację dotyczącą Lokalnego Partnerstwa na terenie Miasta i Gminy Łosice podpisali:

- Miasto i Gmina Łosice

- Powiat Łosicki

- Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

- Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

- Gmina Wodynie

 

Impulsem do tworzenia spółdzielni jest udział Miasta i Gminy Łosice w programie „Partnerska Inicjatywa Miast”, inicjatywie realizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jej celem jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast.

Do działania powołano trzy sieci tematyczne:

- rewitalizacja;

- mobilność miejska;

- jakość powietrza.

Miasto i Gmina Łosice jest jednym z partnerów sieci tematycznej REWITALIZACJA, pozostałymi partnerami tej sieci są: Katowice (LIDER), Stalowa Wola, Gdynia, Hrubieszów, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork.

Rezultatem prac Lokalnego Partnerstwa będzie Miejska Inicjatywa Działań - dokument opisujący ścieżkę dojścia do rozwiązania wybranego problemu na poziomie lokalnym oraz zawierający propozycje konkretnych rozwiązań i projektów.

W przypadku Łosic będzie to dokument wykonawczy dla problemu bezrobocia, ujętego w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku oraz w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku.

Wróć