Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

2018-02-09 10:02 przez Patryk Klauziński

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.4.Edukacja przedszkolna o nr: RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 który został ogłoszony w 18.01.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Wróć