Aktualności

Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Łosice VIII kadencji

2018-11-22 14:48 przez Dorota Kalinowska

20 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Łosice VIII kadencji. W trakcie, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach, Barbara Wawryniuk przekazała Radnym i Burmistrzowi, Mariuszowi Kucewiczowi zaświadczenia o wyborze. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.

Podjęto szereg ważnych decyzji. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, funkcję jednomyślnie powierzono Ewie Hornowskiej. Zastępcą Przewodniczącej został Mariusz Zacharczuk. Radni  przyjęli także uchwałę dotyczącą wynagrodzenia Burmistrza. Będzie ono wynosić 9 tys. 992 zł brutto.

 

Radni zdecydowali również o składzie komisji stałych Rady Miasta i Gminy Łosice. Oprócz tego, powołano nową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

 Komisja Budżetowa  

 1.   Anna Sulińska Przewodnicząca
 2.   Barbara Szymaniuk Zastępca Przewodniczącej
 3.   Tadeusz Jakoniuk Członek
 4.   Zdzisław Mieleszko Członek
 5.   Marek Kalicki Członek

 Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 

 1.   Marzanna Izdebska Przewodnicząca
 2.   Mirosław Dymowski Zastępca Przewodniczącej
 3.   Anna Kozioł Członek
 4.   Karol Kordaczuk Członek
 5.   Barbara Szymaniuk Członek
 6.   Roman Kasprowicz Członek
 7.   Mariusz Zacharczuk Członek

 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

 1.   Romuald Jóźwiaczuk Przewodniczący
 2.   Beata Wiewiórka Zastępca Przewodniczącego
 3.   Tadeusz Jakoniuk Członek
 4.   Roman Kasprowicz Członek
 5.   Zdzisław Mieleszko Członek
 6.   Marek Kalicki Członek
 7. Mariusz Zacharczuk Członek

 Komisja Rewizyjna

 1.    Karol Kordaczuk Przewodniczący
 2.   Mirosław Dymowski Zastępca Przewodniczącego
 3.   Anna Sulińska Członek
 4.   Marzanna Izdebska Członek
 5.   Elżbieta Knapiuk Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Beata Wiewiórka Przewodnicząca
 2. Anna Kozioł Zastępca Przewodniczącej
 3. Elżbieta Knapiuk Członek
 4. Romuald Jóźwiaczuk Członek 

Wróć