Aktualności

pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach

2018-06-07 14:25 przez Administrator

Miasto i Gmina Łosice pozyskało środki na zakup tablic interaktywnych, projektorów oraz głośników z dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu  rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

Wsparcie z programu otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach

Wysokość dofinansowania: 14 000,00 zł

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe  było zapewnienie przez Miasto i Gminę Łosice wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kosztów zakupu urządzeń.

Wróć