Aktualności

Razem możemy więcej - o współpracy przy realizacji inwestycji w Mieście i Gminie Łosice.

2018-10-18 12:28 przez Dorota Kalinowska

17 października na terenie Miasta i Gminy Łosice odbyły się dwa spotkania dotyczące realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. Pierwsze spotkanie dotyczyło modernizacji ulicy Targowej. Uczestniczyła w nim, wicemarszałek województwa mazowieckiego Ewa Orzełowska, ponieważ właśnie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego przekazano unijne dofinansowanie na realizację tego zadania.  Przybyli także przedstawiciele realizującego inwestycję, powiatu łosickiego, na czele ze starostą Bożeną Niedzielak. Nie zabrakło osób reprezentujących Miasto i Gminę Łosice, na czele z burmistrzem Mariuszem Kucewiczem i przewodniczącym Rady MiG Łosice, Romualdem Jóźwiaczukiem. Nasz samorząd partycypował w kosztach własnych tej inwestycji (ponad 825 tys. zł) oraz wykonał dokumentację techniczną oświetlenia. Dziekan łosicki ksiądz kanonik Sławomir Kapitan poświęcił drogę. Nie zabrakło także symbolicznego przecięcia wstęgi.                                                      

Odbyło się również spotkanie z wicemarszałek Ewą Orzełowską w świetlicy wiejskiej w Rudniku. Uczestniczyli w nim mieszkańcy sołectwa, burmistrz Mariusz Kucewicz, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice, radna Anna Sulińska oraz sołtys wsi Anna Marszałek. Spotkanie dotyczyło remontu drogi we wsi Rudnik, dofinansowanego z FOGR (ze środków budżetu województwa mazowieckiego) oraz budowy kominka w miejscowej świetlicy, dofinansowanej z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Koszty własne obu inwestycji pokryto z budżetu Miasta i Gminy Łosice. Podczas obu spotkań zgodnie podkreślano, że aktywność i współpraca to klucz do sukcesu, jakim jest wprowadzanie pozytywnych zmian w lokalnej społeczności.

Wróć