Aktualności

spotkanie partnerów w ramach współpracy transgranicznej

2018-10-31 11:00 przez Administrator

30 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach odbyło się spotkanie  przedstawicieli samorządów z Miasta i Gminy Łosice, Gminy Wodynie, Rejonu Ivanovo oraz Miasta Przemyślany. W trakcie spotkania partnerzy wspólnie podpisali wniosek aplikacyjny składany w ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020. Opracowany został podział obowiązków i harmonogram prac związany z realizacją przedmiotowego wniosku

Głównym celem projektu jest promowanie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu przygranicznego, poszerzanie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między partnerami.

Projekt zakłada zorganizowanie 4 transgranicznych festiwali kultury. Otwarte wydarzenia, podczas których odbędą się występy lokalnych zespołów reprezentujących każdego Partnera będą okazją do poznania kultury partnerów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Ponadto planuje się również wspólne szkolenia dotyczące dalszego rozwoju współpracy transgranicznej.

Realizacja projektu planowana jest na rok 2020.

Wróć