Aktualności

TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 3 MAJA

2018-05-07 12:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łosicach rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Zygmunta Króla w Łosicach pod przewodnictwem ks. Jacka Świątka – Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach.

Dalsze uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łosicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Meszkach, Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łosicach, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Łosicach, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach, Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach, Zespołu Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Łosicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach, Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach oraz zaproszonych gości oraz mieszkańców odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w łosickim parku im. Króla Jagiellończyka. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Rafał Stefaniuk Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach.

Po uroczystym podniesieniu flagi przez poczet flagowy w składzie dowódca starszy kpt. Jakub Kozak, flagowy kpt. Mateusz Daniluk, asystujący: starszy sekcyjny Daniel Żek z KP PSP w Łosicach i odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej w Łosicach zebranych przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz. W dalszej części uroczystości Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. Kanonik Sławomir Kapitan odczytał preambułę Konstytucji 3 Maja, a Zuchy z I Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Płomienie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Szymańskiej zaprezentowały Taniec Flagi. Zebrani wysłuchali też przemówienia Starosty Powiatu Łosickiego Pani Bożeny Niedzielak. Nie zabrakło też salwy honorowej w wykonaniu Pana Marka Sawczuka z Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego – Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie. W części artystycznej wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej oraz Pan Zygmunt Gałecki.

Dla uczczenia majowej rocznicy pod pomnikiem zostały złożone kwiaty. Kwiaty złożyli:

 • W imieniu Senatora RP Pana Waldemara Kraski oraz Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego – delegacja Prawa i Sprawiedliwości,
 • Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Katarzyna Klimiuk
 • Delegacja Samorządu Powiatu Łosickiego
 • Delegacja Samorządu Miasta i Gminy Łosice.
 • Komendant Powiatowej Policji w Łosicach – Inspektor Dariusz Borkowski,
 • Delegacja Strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Łosice,
 • Delegacja Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Łosickiego,
 • Delegacja Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łosicach,
 • Delegacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 • Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,
 • Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
 • Delegacja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice,
 • Delegacja Harcerzy z I Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Płomienie”
 • Delegacja Drużyny Zuchowej Słoneczna Gromada ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach.

Uroczystości zakończył wspólny Polonez.

Organizatorzy: Starosta Powiatu Łosickiego Bożena Niedzielak i Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz serdecznie dziękują za wspólne świętowanie

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Łosice wręczył nagrody w Konkursie na Najładniejszą witrynę sklepową związaną z obchodami Dnia Flagi Rzeczpospolitej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.
Więcej informacji: http://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/losickie-witryny-patriotyczne.html 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszym facebooku https://www.facebook.com/umiglosice/ 

Wróć