Aktualności

Uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wręczenie odznaczeń

2018-11-20 14:03 przez Administrator

W wyniku realizacji zadania zakupiony został profesjonalny sprzęt ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Łosice. Poprawa wyposażenia OSP z terenu Miasta i Gminy Łosice w sprzęt ratowniczy, będzie miała znaczący wpływ na wzmocnienie działań w zakresie ratowania życia i mienia. Zwiększy to znacznie zdolność operacyjną jednostek oraz umożliwi szybsze i skuteczniejsze podejmowanie akcji ratowniczych. Jednostki OSP będą miały możliwość udzielenia poszkodowanym fachowej pomocy z użyciem profesjonalnego sprzętu. Poprzez zrealizowanie założonego zadania znacznie poprawi się stan bezpieczeństwa oraz zwiększą się możliwości niesienia profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

W ramach realizacji zadania doposażone zostały OSP z miejscowości: Łosice, Niemojki, Meszki, Łuzki, Czuchleby oraz Szańków.

Sprzęt pozyskano ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych  wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym  bezpośrednio na miejscu  popełnienia przestępstwa (Program I, Priorytet IIIB), przy minimalnym wkładzie własnym w wysokości 1% wartości projektu.

Wartość projektu: 67 600,00 zł

Dofinansowanie: 66 924,00 zł

Wkład Własny: 676,00 zł

W trakcie uroczystości odznaczeni zostali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach:

Andrzej Knapiuk – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Andrzej Jankowski - Medalem honorowym  im. Bolesława Chomicza,

Karolina Knapiuk – Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

Odznaczenia wręczyli Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łosicach - Jerzy Garucki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - Mariusz Kucewicz.

Wróć