aktualności

KOMUNIKAT KRUS

Komunikat skierowany jest do rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.

2016-08-04 11:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPYTANIE OFERTOWE OSP NIEMOJKI

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1020) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych - przedmiot zamówienia - Budowa garażu przy remizie OSP w Niemojkach – fundamenty.

2016-08-03 11:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ TURBIN WIATROWYCH

Publikowane obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dotyczą realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie
dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą położonych w obrębie Rudnik w gminie Łosice.

2016-08-01 16:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

ANKIETA DLA ROLNIKÓW I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wsparcia w uzyskiwaniu dotacji na działania rolno-środowiskowe. Ankiety zostaną wykorzystane w przygotowaniu projektu naukowo-badawczego, którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług dla rolnictwa. 

2016-08-01 15:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

POKOLORUJMY PLAC PRZY ŁOSICKIM TCDK

Już jutro o godz. 10.00 w ramach Wakacji z ŁDK wspólne malowanie kredą. Zapraszamy całe rodziny.

2016-07-31 17:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu kurników z infrastrukturą towarzyszącą do hodowli indyków” na działkach nr ew. 219/1, 220/1, 221/1, 222/2 w miejscowości Nowosielec.

2016-07-28 11:12 przez Małgorzata Wojcieszuk