aktualności

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury zapraszają do składania ofert dotyczących stoisk handlowych podczas imprezy ph. „Światowe Dni Młodzieży – Dni Łosic 2016”, organizowanej 24 lipca 2016 r. na Targowicy Miejskiej.

2016-07-14 14:00 przez Patryk Klauziński

ZAPROSZENIE DLA RĘKODZIELNIKÓW

Zapraszamyrzemieślników, rękodzielników, twórców ludowych, koła gospodyń, producentów ekologicznej żywności, wytwórców produktów regionalnych z terenu Miasta i Gminy Łosice, Powiatu Łosickiego oraz gmin sąsiednich do zaprezentowania swoich produktów i usług podczas imprezy ph. „Światowe Dni Młodzieży – Dni Łosic 2016”, organizowanej 24 lipca 2016 r. na Targowicy Miejskiej,

2016-07-14 13:14 przez Patryk Klauziński

Nowa wiata przystankowa w Nowosielcu

5 lipca 2016 r. w miejscowości Nowosielec zakończył się montaż nowej wiaty przystankowej.

2016-07-07 13:37 przez Patryk Klauziński

PLAC ZABAW I SKATEPARK - PRACE KONSERWATORSKIE

W związku z usterkami mechanicznymi  urządzeń  znajdujących się na placu zabaw i skeate parku przy Starostwie Powiatowym w Łosicach informujemy, że rozpoczęły się niezbędne prace konserwatorskie, które potrwają do 6 lipca 2016 r.

2016-07-01 21:30 przez Patryk Klauziński

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUBLIKOWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

2016-07-01 08:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

WIEMY KTO OTRZYMA PIENIĄDZE NA ROZWÓJ KULTURY

W oparciu o protokół komisji konkursowej Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz dokonał wyboru ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016.

2016-06-29 14:49 przez Małgorzata Wojcieszuk