Aktualności

Wspólny projekt OSP i KGW Łuzki

2019-01-03 11:04 przez Dorota Kalinowska

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 W ramach projektu

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Łosice poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla mieszkańców miejscowości Łuzki”  realizowanego w okresie listopad 2018 –  wrzesień  2019 zorganizujemy :

 - Warsztaty florystyczno-rękodzielnicze – cykl pięciu warsztatów dla osób dorosłych oraz dzieci w celu  zagospodarowania czasu wolnego min.   dla dzieci w okresie wakacyjnym.

 - Warsztaty zagospodarowania terenu na których min. posadzimy piękne drzewka i krzewy przy świetlicy wiejskiej i na terenie należącym do OSP.

 - Wyjazd do Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku  dla 45 osób + obiad

 - Imprezy integracyjne mieszkańców  min.„ Dzień Kobiet” „Dzień Dziecka”

 - Organizacja jubileuszu 90-lecia OSP Łuzki  (min. oprawa muzyczna, kamerzysta, pamiątkowe albumy, uroczysty poczęstunek)

 ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 Będziemy informować o terminach poszczególnych działań .Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Wróć