aktualności

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁOSICE DO 2020 R.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Łosice do czynnego udziału w tworzeniu dokumentu.

2015-11-25 13:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

  

2015-11-04 14:38 przez Administrator

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

  

2015-11-04 14:31 przez Administrator

Goście z Macedonii w Łosicach

20 października 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz gościł Przedstawicieli Rządu oraz Przedstawicieli Funduszu Żydów z Macedonii.

2015-10-22 14:26