aktualności

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych”.

2016-10-31 17:14 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia  Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą położonych w obrębie Rudnik gmina Łosice”, oraz o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych

2016-10-31 16:22 przez Patryk Klauziński

Projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

W załączeniu protokół z posiedzenia zespołu d/s partycypacyjnego 2017 w Mieście i Gminie Łosice

2016-10-28 16:15 przez Patryk Klauziński

Kolejny komunikat w sprawie ASF

W załączeniu komunikat Rzecznika Prasowego Wojewody Mazowieckiego w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń: poszukiwanie padłych dzików

2016-10-28 15:53 przez Patryk Klauziński

Odbiór techniczny prac na ul. 11 Listopada i Sokołowskiej w Łosicach

Dnia 28.10.2016 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn.: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami  oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul.11-go Listopada i Sokołowska w Łosicach

Koszt wykonania robót budowlanych brutto 321 878,70   zł.

2016-10-28 15:32 przez Patryk Klauziński

Konsultacje w sprawie obszaru rewitalizacji

W związku z wyznaczeniem obszaru przeznaczonego do rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Łosice zachęcamy do zgłaszania uwag oraz do zgłaszania propozycji projektów/działań jakie należy ująć w opracowywanym programie rewitalizacji oraz zapraszamy na spotkania konsultacyjne. 

Szczegóły w obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

2016-10-27 15:25 przez Małgorzata Wojcieszuk