Dane kontaktowe

Nr pokoju Wydział/Referat/Stanowisko Pracownicy Nr telefonu
6 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Jakimiuk 83 306 88 33
7

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego, Sprawy Mieszkaniowe

Marek Chmielewski

Małgorzata Wojtaś

 

83 306 88 24

8 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Anna Borkowska
Leszek Szymczuk
83 306 88 25
15 Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Anna Obidzińska-Stefaniuk
Ewa Frankowska

83 306 88 41
16 Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Monika Łukaszuk 83 306 88 40
21 Sekretariat, Stanowisko ds. Gospodarczych i Administracji Agnieszka Gawor 83 306 88 21
22 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Jerzy Walczyński 83 306 88 22
23 Sekretarz Miasta i Gminy Łosice  Małgorzata Łaska  83 306 88 23
24 Stanowisko ds. Obsługi Rady Miasta i Gminy Wioleta Częstochowska 83 306 88 42
25/26 Wydział Finansowo-Budżetowy

Magdalena Grzesiuk
Ewa Stefaniuk 
Joanna Tymicka
Andrzej Misiowski

83 306 88 45
27 Skarbnik Miasta i Gminy  Marta Stasiuk 83 306 88 27
28 Kasa Edyta Wyczółkowska  83 306 88 38
29 Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Referat Podatków i Opłat

Kinga Węsierska

Grzegorz Omelańczuk

83 306 88 36
30 Referat Podatków i Opłat

Renata Popławska 
Ewelina Gut

83 306 88 37
36

Referat Spraw Obywatelskich, 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wioleta Rekowska
Edyta Stolarczuk 

83 306 88 46

83 306 88 32

38 Kierownik Referatu Podatków i Opłat Danuta Filipowicz 83 306 88 35
39

Stanowisko ds. Kadr i Rozwoju

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 
Kierownik

Joanna Głuchowska 

Joanna Kamińska
Justyna Łęczycka

83 306 88 30

83 306 88 31

 

Łosickie Centrum Informacji 
Kierownik


Dorota Kalinowska 
Małgorzata Wojcieszuk
Aleksandra Gałecka 


83 357 33 25

83 306 88 44

  Portiernia 

Robert Andrzejuk
Romuald Mikoszewski
Andrzej Kowalczyk
Wojciech Tymicki 
Małgorzata Wierzbicka 
Anna Marszałek

83 306 88 26
 

Straż Miejska 
Komendant


Tomasz Zienkiewicz 
Piotr Księżopolski

83 306 88 43