Szczegóły ogłoszenia

Ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na OSN

2016-04-21 15:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na OSN - (Opracowanie danych na potrzeby raportu z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012-2015)

 Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego.  Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 2991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę internetową www: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl/.

Wypełniając Ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl/.

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.

Wróć