Szczegóły ogłoszenia

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 - ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

2019-08-20 16:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 – PROPOZYCJE PROJEKTÓW

W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć formularzy z propozycjami projektów, w tym dwa projekty duże i cztery projekty małe.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMIG.120.39.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. zweryfikował pod względem formalnym wszystkie projekty pozytywnie.

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie:

 Duże projekty:

1. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach”.
2. „Ocieplenie budynku i wykonanie elewacji Świetlicy Wiejskiej w Czuchlebach”.

Małe projekty:

1. „Zakątek w Świniarowie – ogrodzenie działki”.
2. „Wiata na rowery i wózki przy Przedszkolu Nr 1 w Łosicach”.
3. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łuzkach”.
4. „Zakup wyposażenia muzycznego do prowadzenia zajęć umuzykalniających, rytmicznych i ruchowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z terenu Miasta i Gminy Łosice”.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

Zespół ds. budżetu obywatelskiego 2020 r. w Mieście i Gminie Łosice informuje o spotkaniach z mieszkańcami z terenu Miasta i Gminy Łosice w celu przeprowadzenia dialogu i dyskusji wokół propozycji projektów złożonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego w 2020 roku, które odbędą się w następujących terminach:

26 sierpnia 2019 r. godz. 1530 - Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur w Łosicach, ul. Berka Joselewicza 13.

2 września 2019 r. godz. 1530  - sala konferencyjna (I piętro, nr 18) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach,
ul. Piłsudskiego 6.

Przewodniczący Zespołu
ds. budżetu obywatelskiego 2020
/-/ Leszek Szymczuk

Wróć