Szczegóły ogłoszenia

Budżet Obywatelski 2020. Zgłoś projekt!

2019-07-15 13:35 przez Dorota Kalinowska

Od 15 lipca można zgłaszać propozycje do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Po raz kolejny samorząd Miasta i Gminy Łosice daje mieszkańcom możliwość wskazania i wyboru inwestycji, która zostanie sfinansowana z przyszłorocznego budżetu.

Na realizację projektów przeznaczono 90 tys. zł. w tym – projekty duże  o wartości przekraczającej 6 tys. zł.  do 80% wartości budżetu oraz projekty małe – o wartości nie przekraczającej 6 tys. zł stanowiącej do 20% wartości budżetu.

Proponowane przedsięwzięcie  musi spełniać określone warunki:

- mieścić się w kategorii zadań własnych gminy

- możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego

- w przypadku projektów wymagających lokalizacji w terenie, musi stanowić własność Miasta i Gminy Łosice lub pozostawać w dyspozycji samorządu

- wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na realizację

- projekty muszą spełnić warunek dostępności dla wszystkich mieszkańców

Propozycje należy zgłaszać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady MiG Łosice  Nr IX/57/19 (do pobrania poniżej).  Wypełniony formularz, z podpisami poparcia przynajmniej 10 osób (mieszkańców MiG Łosice) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Formularze powinny być złożone w zamkniętej kopercie opisanej – „Budżet Obywatelski 2020” wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem pomysłodawcy oraz nazwą projektu.  

Na projekty czekamy od 15 lipca do 5 sierpnia 2019r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Łosice 2020 r.:

Weryfikacja propozycji – 6 – 20 sierpnia 2019r.

Spotkania mieszkańców i dyskusja – 21 sierpnia do 4 września 2019r.

Głosowanie 9 – 16 września 2019r.

Weryfikacja głosów 17 – 24 września

Ogłoszenie projektów do realizacji – 31.10.2019r.

Wróć