Szczegóły ogłoszenia

Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Łosice 2020 – wyniki.

2019-10-29 14:04 przez Dorota Kalinowska

Wyniki glosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Łosice 2020 kształtują się następująco:

Duże projekty:

1. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach” – 1 246

2. „Ocieplenie budynku i wykonanie elewacji Świetlicy Wiejskiej w Czuchlebach” – 1 140

Małe projekty:

1. „Zakątek w Świniarowie – ogrodzenie działki” – 1021

2. „Wiata na rowery i wózki przy Przedszkolu Nr 1 w Łosicach” – 839

3. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łuzkach” – 295

4. „Zakup wyposażenia muzycznego do prowadzenia zajęć umuzykalniających, rytmicznych i ruchowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i Seniorów z terenu Miasta i Gminy Łosice” – 284

Oddano 68 głosów nieważnych.

Pula środków w przyszłorocznym BO MiG Łosice to 90 tys. zł. Na projekty duże przeznaczono kwotę 72 tys. zł. na projekty małe 18 tys. zł. W związku z tym, że po przyznaniu środków projektom zwycięskim pozostaje wolna kwota, decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Łosice podział jest następujący:

1. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach” – 1 246 gł. – 69 700 zł.

2. „Zakątek w Świniarowie – ogrodzenie działki” – 5 973 zł.

3. „Wiata na rowery i wózki przy Przedszkolu Nr 1 w Łosicach” – 6000 zł.

4. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łuzkach” – 5 983 zł.

5.„Zakup wyposażenia muzycznego do prowadzenia zajęć umuzykalniających, rytmicznych i ruchowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i Seniorów z terenu Miasta i Gminy Łosice”– 2 344 zł.

 

 

Wróć