Szczegóły ogłoszenia

Dotacja na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła.

2020-07-20 11:49 przez Administrator
Nasz samorząd otrzyma z dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 188 707,00 zł. brutto, na "Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie audytów na terenie Miasta i Gminy Łosice". Umowę w tej sprawie podpisali 17 Lipca w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur: Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mariusz Kucewicz - burmistrz miasta i gminy Łosice oraz Marta Stasiuk - skarbnik miasta i gminy Łosice.
Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest pozyskanie wiedzy na temat ilości źródeł niskiej emisji na terenie miasta i gminy Łosice. Pozwoli oszacować również liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania oraz zaplanować działania na przeprowadzenie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Gmina zrealizuje także jeden z obowiązków wynikający z Programu Ochrony Powietrza.

Wróć