Szczegóły ogłoszenia

DOTACJA NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA

2018-03-02 14:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza nabór deklaracji od mieszkańców Miasta i Gminy Łosice zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania na piec gazowy, olejowy, ogrzewany biomasą lub spełniający wymogi 5 klasy emisyjności. Projekt dotyczy zlokalizowanej na terenie naszej gminy zabudowy jednorodzinnej lub lokali w budynkach wielorodzinnych, do których wnioskodawca posiada tytuł własności (wnioskodawcą nie może być spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa).

Deklaracje przyjmowane będą do 9 marca 2018 r. w dni robocze, w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, pokój nr 39 w godzinach pn. 9.00 – 17.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30.

Szczegółowe zasady naboru i udziału w projekcie oraz wykaz niezbędnych załączników opisano w deklaracji.

BARDZO WAŻNE

Deklarację opracowano na podstawie zasad programu obowiązujących w 2017r. W związku z tym, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają prace nad ustaleniem zasad programu na 2018 r., mogą one ulec zmianie. Miasto i Gmina Łosice dokłada wszelkich starań, aby po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW jak najszybciej złożyć wniosek, co zwiększa szanse na pozyskanie dotacji, dlatego dokonuje rozeznania potrzeb przed ogłoszeniem naboru przez WFOŚiGW. Osoby zgłaszające chęć wymiany kotła na kocioł 5 klasy, zostaną przyjęte do projektu tylko wtedy, kiedy WFOŚiGW będzie udzielał dotacji na ten rodzaj kotła (zmiana przepisów dot. kotłów 5 generacji weszła w życie w 2017 roku, więc na chwilę obecną nie jest znane, czy WFOŚiGW będzie udzielał dotacji na ten cel).

Wróć