Szczegóły ogłoszenia

Dotacje na wyrównanie szans dzieci i młodzieży.

2020-01-22 08:56 przez Dorota Kalinowska

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020! Jest skierowany do organizacji pozarządowych z terenów wiejskich i małych miast oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Szczegółowe informacje pod linkiem - https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap.

Wróć