Szczegóły ogłoszenia

ELEKTROMOBILNOŚĆ - WYPEŁNIJ ANKIETĘ

2020-08-10 15:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

Szanowni Mieszkańcy!

Miasto i Gmina Łosice przystąpiły do opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice. Dokument ten będzie wskazywał kierunki rozwoju naszej gminy z zakresu szeroko pojętej elektromobilności. Rozwój niskoemisyjnych form transportu publicznego wpływać będzie przede wszystkim na poprawę jakości powietrza w Mieście i Gminie Łosice.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem będzie zdiagnozowanie potrzeb i problemów mieszkańców naszej gminy z zakresu mobilności. Badanie ankietowe trwać będzie od 10 do 17 sierpnia 2020 r.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem

ANKIETA - ELEKTROMOBILNOŚĆ

Przygotowanie Strategii jest sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilność.

Wróć