Szczegóły ogłoszenia

GRAD - WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD

2020-07-16 15:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 10 lipca 2020 r. - grad i strat poniesionych w wyniku w/w zjawiska informuję, iż w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. (piątek) można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych.

W/w wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, pok. 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminaiosice.pl.

DO POBRANIA: 

Obwieszczenie i wniosek o szacowanie szkód

Wróć