Szczegóły ogłoszenia

GRAD - WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD

2019-07-23 10:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 21 lipca 2019 r. – grad i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska informuję, iż w terminie do  dnia 29 lipca 2019 r. można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych .

Ww. wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, pok. 16  oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl

 

z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta i Gminy

/-/ Małgorzata Łaska

Wróć